De Stichting Roder Boekenmarkt legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen, die diensten voor onze stichting uitvoeren. Dat is in ons geval alleen het Nederlandse bedrijf Laposta voor de verzending van onze nieuwsbrief. Laposta ontvangt alleen die gegevens (e-mailadressen), die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door Laposta vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt dus uitsluitend gebruikt om informatie te sturen, die onze stichting betreffen zoals onze e-mails en nieuwsbrieven. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar ons secretariaat: roderboekenmarkt@gmail.com . Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. De Stichting Roder Boekenmarkt zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Download hier het dossier AGV Stichting Roder Boekenmarkt.

Data markt

Op 25 en 26 mei 2024 ruimen wij op tijdens onze voorjaarsboeken- markt. De decemberboekenmarkt vindt plaats op 28 en 29 december 2024.

Inbreng

Op dit moment nemen we slechts

beperkt boeken in. Zie het

tabblad ‘Inzameling’. Vanaf

oktober kunt u weer volop bij ons

terecht.

E-mail

U kunt ons per e-mail bereiken via

roderboekenmarkt@gmail.com.

Nieuwsbrief

Hier vindt u onze laatste

nieuwsbrief.

Facebook

Kijk op onze Facebookpagina

voor de laatste nieuwtjes en

foto’s.

Data en contact
© Roder Boekenmarkt april 2024
Privacyverklaring