Data markt

De Roder Boekenmarkt 2023

vindt plaats op 28 en 29

december 2023 van 9.00 tot

16.00 uur.

Inbreng

Van 6 t/m 30 november 2023 kunt

u boeken inleveren. Zie het

tabblad Inzameling.

E-mail

U kunt ons per e-mail bereiken via

roderboekenmarkt@gmail.com.

Nieuwsbrief

Hier vindt u onze laatste

nieuwsbrief.

Facebook

Kijk op onze Facebookpagina

voor de laatste nieuwtjes en

foto’s.

Data en contact
© Roder Boekenmarkt november 2023

Ons bezoekadres is:

Roder Boekenmarkt Pand CBN 122 Ceintuurbaan 122 9301 NZ Roden

Ons postadres is:

Roder Boekenmarkt Entinge 35 9301 TT Roden

Ons e-mailadres is:

roderboekenmarkt@gmail.com

CBN122

Het pand CBN122 biedt naast de Roder Boekenmarkt onderdak aan de Kledingbank, Vluchtelingenwerk, Humanitas en de Voedselbank. Klik hier voor een brochure over CBN122.
Contact